URLA GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisi, güneş ışınından doğrudan ya da dolaylı olarak elde edilen enerji olarak tanımlanabilir. Bu enerjinin temel kaynağı, Güneş’in çekirdeğindeki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi ile gerçekleşen füzyon süreci sonucunda meydana gelen ışıma enerjisidir. Güneş enerjisinin Dünya'ya ulaşan küçük bir bölümü dahi, mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. İnsanların Güneş enerjisinden faydalanma girişimleri uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte, Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki bilimsel ve teknolojik çalışmalar 1970' lerden sonra hız kazanmış; özellikle son yıllarda hem teknolojik açıdan hem de ilk yatırım maliyetinin düşürülmesi bakımından önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti ölçümlerine göre ülkemiz için Güneş enerjisi potansiyelinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda ülkemizin bölgelere göre güneşlenme haritası görülmektedir.
 Bu haritadanda görüldüğü üzere günümüzün ve geleceğin enerji sistemleri için son derece önemli olan  Güneş enerjisinin ülkemizde fazlasıyla kullanılabilir olduğudur.Ancak  bu alanda, hem ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak hem de uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak Ar-Ge faaliyetlerine ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 GÜNEŞ ENERJİSİ VE ELEKTRİK
Güneş enerjisini toplayarak ya da yoğunlaştırarak kullanan ısıtma veya soğutma çevrimi teknolojileri, fotovoltaik piller vasıtasıyla Güneş enerjisinin doğrudan elektriğe çevrildiği sistemler ve bunların diğer enerji teknolojileriyle entegre olarak birlikte kullanıldığı dağıtık sistemler gün geçtikçe geliştirilmekte ve ilk yatırım maliyeti açısından daha ulaşılabilir hale gelmektedir. Ancak bu sistemlerin verimlerinin yükseltilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması için gerekli potansiyel halen mevcuttur. Bu kapsamda Güneş enerjisinin toplanması, dönüştürülmesi ve etkili depolanmasına yönelik yeni malzeme ve teknolojiler geliştirilmesi, yeni enerji üretim/dönüşüm sistemleri tasarlanması vb. konularda çalışmalar yapılması önem arz etmektedir.  Bu amaç doğrultusunda, firmamız TEKNOPARK SOLAR ENERJİ SİSTEMLERİ  olarak ihtiyaçlar  kapsamında sunduğumuz  proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi üretmeye yönelik olmasına hedeflemektedir.. Bu projelerden elde edilecek bilgi ve teknolojilerin bireysel ihtiyaçlardan başlayarak kamu yararına dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikte olması hedeflenmelidir.
 Firmamız  TEKNOPARK  yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde başta güneş enerjisi olmak üzere rüzgar enerjisi,  jeotermal enerji gibi verimliliği çok yüksek olan bu kaynakları kullanarak insanların yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları sıcak su, ısınma, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için projeler hazırlayıp siz müşterilerimize sunmaktayız.
 Ülkemizde güneş enerjisi ile sıcak su sistemleri başlı başına bir sektör olup bu sistemlerde verim çok yüksektir. Bulunduğumuz  il olan İZMİR DE bu sistemlerden yılın 12 ayı verim almak mümkündür. Ayrıca yine güneş enerjisinden elektrik üretmek yeni yeni yaygınlaşmaya başlamış olup özellikle elektriğin olmadı kırsal kesimde arazi sulamalarında kır evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayati önem taşımaktadır.
 Firma olarak müşterilerimizin sıcak su ihtiyaçlarında vakum tüplü güneş enerjisi, elektrik ihtiyaçlarında fotovoltaik paneller, ısınma ihtiyaçlarında güneş enerjisi, ısı pompası, katı yakıtlı kazanlar kullanarak her türlü ihtiyaca cevap verebilmek için  uzman kadromuz ile hizmet etmekteyiz.
 Kapsamlı bir ürün yelpazesi ile hem büyük ticari binalar ve de özel konutlar için farklı çözümler geliştirmekteyiz.
Güneş enerjisiyle sıcak su elde etmek için son teknoloji vakum tüplü sistemler ile düzlemsel kollektörlü sistemlerden
yararlanılmaktadır. Bu sistemler 4 mevsim hizmet vermektedir.Güneşten absorbe edilen ısı 72 saat gibi bir süreyle depolanabilmekte. Rüzgardan, Ayazdan, yağmurdan, hatta 2,5 cm.’ye kadar doludan dahi asla etkilenmemektedir. Vakum tüplü Sistemin bileşenlerinde en önemli parça vakum tüplerin iç yüzeyinde ısı cam teknolojisiyle oluşturulan boşluktan alınan enerjinin dışa verilmeden Güneş ışınlarını emer ısı olarak depo eder.İçeride tutulan bu ısı enerjisi diğer kullanılan sistemlerinde max. %60-65 iken , bu sistemlerde %92-96 seviyelerinde bulunmaktadır.Bu da iyi bir avantaj demektir. Vakum tüplerin teknolojik dizaynı nedeniyle; mevcut Flat (düzlemsel yüzeyli) sistemler günün sadece öğlen saatinde güneşin dik gelmesi halinde max.enerji sağlarken, vakum tüp teknolojisinde 360 derece olan absorbe yüzey nedeniyle günün her saatinde, ışınların şiddetine göre max. Isı absorbe etme özelliğine sahipdirler. Ayrıca kullanılan sıcak su depolarında poliüretan izolasyon kullanılarak ısınan suyun uzun süre sıcaklığı koruması sağlanmıştır.Düzlemsel Kollektörlü sistemlerde ısı verimi çok yüksek olan bakır sellektif kollektörler kullanmaktayız. Bu sistemlerde Türkiyenin en büyük güneş enerjisi üreticisi olan baymak ürünlerini kullanmaktayız